Hvem er vi

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti

Menighedsrådsforeningen virker i tilslutning til Landsforeningen af Menighedsråd og samler   medlemmerne af menighedsrådene i Kalundborg Provsti. Efter 1.1.07 vil provstiet være sammenfaldende med den nye Kalundborg Kommune.

 

Menighedsrådsforeningen

opgave er gennem kursusvirksomhed, debat og møder at informere, dygtiggøre og hjælpe menighedsrådene i deres opgave for at styrke liv og vækst og forvalte de kirkelige midler rundt i provstiet samt være bindeled til Landsforeningen for at styrke det kirkelige fællesskab menighedsrådene imellem.

 

 

                                                         

 

Forsiden  Hvem er vi  Bestyrelsen  Vedtægter   Arrangementer  Nyheder  Kalundborg Provsti  Generalforsamling  Bestyrelsesreferarter

Kursuskalender   Kalender   Kalundborg Samvirkende Menighedspleje  Links  Regnskaber  Arkiv

Mail til Webmaster  Mogens Buch