Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti er en forening for samtlige menighedsråd i Kalundborg Provsti som omfatter Kalundborg Kommune. PT er der ca. 34 menighedsråd. 


Menighedsrådsforeningen virker i tilslutning til Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens formål er bl.a. at støtte medlemmerne i deres daglige arbejde: 

gennem kursusvirksomhed, debat og møder - at informere, dygtiggøre og hjælpe medlemmer af menighedsrådene i deres opgave for at styrke liv og vækst samt forvalte de kirkelige midler i 

menighedsrådet. Menighedsrådsforeningens formål er også at arbejde på, at styrke det kirkelige fællesskab menighedsrådene imellem. Endvidere at være bindeled til Landsforeningen.

Aktuelle fokusområder: 

• Menighedsrådets rolle som arbejdsgiver – Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation 

• Grøn Kirke 

• Kirkegårdenes udvikling i takt med ændring af begravelsesskikke og affolkning i landområderne

 

Kommende Arangementer

2 jun
Fredag - Søndag ÅRSMØDE 2023 Landsforeningen af Menighedsråd
Dato 02.06.2023 17:00 - 04.06.2023 18:00
ÅRSMØDE 2023 Landsforeningen af Menighedsråd
Fredag, d.2- søndag, d. 4.juni 2023 på Hotel Nyborg Strand,

Mere info på generalforsamlingen. Særskilt invitation over sogn.dk

6 jun
DIAKONI i kirkedøren
06.06.2023 15:30 - 17:30

Fyraftensmøde tirsdag d. 6. juni kl. 15.30 – 17.30 i Ubby forsamlingshus, Store sal Hovedgaden 19, 4490 Jerslev

Se invitation klik her

15 jun

KURSUS aften

i samarbejde med Landsforeningen af Menighedsråd

Kend jeres sogn: Hvem skal I være kirke for og med?”

torsdag, d.15.juni 2023 kl. 17.30-21.30 Viskinge sognegård, Kirkebakken 1b, 4470 Svebølle

se invitation klik her

28 sep
Torsdag : Kursus
28.09.2023 17:30 - 21:30

KURSUS
”Den gode budgetproces”- ban vejen for økonomistyring.
Torsdag, d. 28.sept.2023 kl. 17.30-21.30 i Svallerup Sognegård, Svallerup
Bygade 3A, 4400 Kalundborg

se invitation klik her

Læs nyhedder fra:

Image

Læs nyhedder fra:

Image

Læs nyhedder fra:

Image

Set & Sket i området

Image

Antal besøg:

Sognekort.

1. Klik på et sogn

2. Sognets hjemmeside vil lukke op

Image