Bakkendrup kirke  Vor frue Kalundborg solnedgang  Flemming Blarke Jorløse kirke 


Send jeres arrangementer til vores hjemmeside til glæde for alle i Provstiet flemming@blarke.net

 

Husk Grøn kirke  kontakt Flemming Blarke MRF flemming@blarke.net

Send jeres arrangementer til vores hjemmeside til glæde for alle i Provstiet flemming@blarke.net

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti 

Sommeren er over os, og det er tid til en sommerhilsen fra Grøn Kirke. Der er sket meget i de sidste måneder. Grøn Kirkes netværk har vokseværk. Der er både kommet 8 nye, grønne kirker til, og vi har lanceret en ny ordning for grønne skoler med kristent værdigrundlag. Grøn Kirke har været aktive både på Naturmødet, Himmelske Dage på Heden og Folkemødet med mange gode samtaler og debatter om kirke og klima, håb og handling - særligt med FN's Verdensmål i fokus. Læs mere om det hele i nyhederne nedenfor og bliv inspireret og få stof til eftertanke og handling. Med ønsket om en skøn, grøn sommer.

NYHEDER

 

Grønne kirker søges til samarbejde

Grøn Kirke sætter sammen med KFUM-Spejderne og Folkekirkens Nødhjælp fokus på, hvordan vi gennem handlinger kan skabe håb for børn og unge om fremtiden. Lige nu søger KFUM-Spejdere landet over grønne kirker til at danne partnerskaber med lokale spejdergrupper om aktiviteter med udgangspunkt i verdensmål 12 (ansvarlig forbrug og produktion) og 13 (klimaindsats).
Læs mere om projektet her

 

Nye grønne kirker

Siden sidst er der kommet to nye, grønne kirker i samme sogn, nemlig Lindholm Kirke og Løvvangens Kirkecenter. De har i sognet arbejdet med Grøn Kirkes tjekliste i circa 1½ år, og de kan nu sætte kryds ved 28 punkter på listen.
Læs mere om dem her
 

 

Portræt: Gellerup Kirke genstarter det grønne engagement

Gellerup Kirke har været grøn i næsten 10 år, men gennem de sidste mange år, har de været en passiv del af netværket, og den aktive deltagelse har ligget stille. Nu er der igen blevet pustet liv i arbejdet med bæredygtighed i kirken, og de har fået den grønne gnist tilbage.
Læs hele portrættet her

 

Grøn Skole med Kristent Værdigrundlag

En tirsdag i maj blev Hovedstadens Kristne Gymnasium den første skole i Grøn Kirkes nye ordning "Grøn Skole med Kristent Værdigrundlag". Hovedstadens Kristne Gymnasium har blandt andet taget initiativ til et tøjkøbestop, hvor eleverne i flere måneder ikke har købt nyt tøj.
Læs mere om, hvordan din skole bliver grøn skole her 
Læs om fejringen på Hovedstadens Kristne Gymnasium her

 

Klumme - Håb eller skrænt for kloden?

"Giv os i dag vor daglige brød” beder vi, ja uden det kan vi ikke leve, men lad os også tilpasse vores daglige brød til de steder, vi nu engang lever." En klumme fra Grønland af Biskop Sofie Petersen.
Læs hele klummen her

 

RESSOURCER FRA GRØN KIRKE

 

Følg Grøn Kirke på Instagram

Find Grøn Kirke på Instagram under navnet "Gronkirke". Få tips og ideer, inspiration og opmuntring. I taknemmelighed, respekt og omsorg for Guds skaberværk.
#grønkirke #skaberværk

 

 

'Like' os på Facebook

Vi opdaterer jævnligt vores Facebook side med forskellige nyheder - også mange, som ikke kommer på hjemmesiden eller med denne nyhedsmail ud. Hvis du ønsker mere inspiration, input og information - så følg os på Facebook. Find - og like os - her.  

 

Bæredygtig brug af kirkens jord

Jord er en ressource, som mange kirker har. Nogle kirker har store jordbesiddelser, mens andre blot har lidt græs rundt om kirkens bygninger. Uanset størrelse, er det at være kirkelig jordejer en særlig rolle og mulighed.

Få inspiration til bæredygtig og social brug af kirkens jord

 

Share

 

Tweet

 

Forward to Friend

Vi ønsker jer en glædelig sommer.

Vi har haft endnu et begivenhedsrigt forår og kan se tilbage med stor glæde på det, vi har udrettet sammen og frem mod et spændende efterår i Danske Kirkers Råd.


 

 

Ny formand: Biskop Peter Fischer-Møller

På sit årsmøde 11 maj 2019 valgte Danske Kirkers Råd enstemmigt biskop Peter Fischer-Møller som ny formand. Han afløser biskop Henrik Stubkjær, der har været formand siden 2016. Læs mere her.. 

 

Henrik Stubkjær takker af som formand

Ved årsmødet i Danske Kirkers Råd 11 maj 2019 sluttede biskop Henrik Stubkjær sin treårige valgperiode som formand i Danske Kirkers Råd. Der lød en stor tak til ham for sin store indsats for det økumeniske samarbejde i Danmark gennem de sidste år både som formand for Danske Kirkers Råd og som engageret i biskop for Himmelske Dage på Heden. Læs mere her..

 

 

TAK for Himmelske Dage På Heden

Himmelske Dage på Heden samlede tusindvis af mennesker i Herning i Kristi Himmelfartsdagene 30 maj til 2 juni 2019 til mere end 400 enkeltarrangementer. Kirker, kirkelige organisationer, frivillige og ikke mindst den lokale komite i Herning har alle ydet en imponerende indsats for at få Danmarks største økumeniske begivenhed på benene. Og det lykkedes! Resultatet var ganske enkelt imponerende, og viser, hvad et økumenisk fællesskab kan sammen i al sin levende mangfoldighed. Læs mere..

 

 

Dét kan vi lære af Tyske kirkedage

Af Christian Arffmann, Folkekirkens mellemkirkelige Råd

De tyske evangeliske kirkedage har netop været afholdt i Dortmund. Poul Kirk og Mads Christoffersen fortæller, hvad der gjorde størst indtryk på dem, og hvad vi i Danmark kan lære af Tyske Kirkedage. Læs mere..

 

 

Danske Kirkers Råd var igen i år med på Folkemødet

Det er 9. år, vi er med i det økumeniske telt Mellem Himmel & Jord sammen med 10 andre kirkelige organisationer og kirkesamfund. I alt deltog mere end 100.000 mennesker på Folkemødet 2019 til godt 3000 arrangementer. Læs mere..

 

 

Kirkerne og det digitale samfund

Legatmodtager skriver rapport om ”Kirke og næste i en tid med kunstig intelligens og disruption.”

Christian Grund Sørensen, Ph.d. Cand.Theol. Cand. It, Præst og forsker ved Kaj Munk Forskningscentret har med støtte fra Det Økumeniske studielegat skrevet en rapport der belyser nogle af problematikkerne ved vores digitaliserede verden. "Den digitale disruption kommer utvivlsomt til at påvirke vores og vore børns fremtid. Som Kirke i verden må vi gerne være med til at finde svar." Læs mere her..


 

 


Er det relevant at rejse på økumenisk studietur til Bossey i 2019?

Af Maria Sandborg og Rie Burfelt, modtagere af Det Økumeniske Studielegat 2019

I denne rapport vil vi gøre rede for vores vurdering af, om der er grund til at genoplive den
gamle økumeniske tradition med at rejse til Bossey - om det er relevant for os (og andre) i
2019. Læs mere..


 

 

Kommende begivenheder:

 


Tag med Værkstedet GudstjenesteLIV til to dages konference med Wild Goose

LIVING WITH THE BIBLE – Glasgow 28.-29. august 2019
-Konferencen forestås af Wild Goose Ressource Group (WGRG), der har tilknytning til Iona Community og Church of Scotland.
Alle tre medlemmer (John Bell, Jo Love og Graham Maule) har i årevis arbejdet med salmer, gudstjeneste og menighedsliv på nye, skæve, fantasifulde og åbne måder. De vil alle medvirke under konferencen Læs mere her..

 


Don Bosco Youth Net tilbyder kursus

DBYN arrangerer et kursus Kursus om interkulturel og interreligiøse dialog i Tyskland fra den 26. august til den 2. september 2019. Målet er at give ungdomsledere (18-30 år) værktøjer til at tilbyde værdibaseret bistand til unge i aktiviteter (enten på på europæisk plan eller lokalt / nationalt plan) Læs mere..(

 


Velkommen til Alpha Danmark Netværkskonference 21. sept. i Odense med Paul Davie

Velkommen til en festlig dag i Sankt Hans Kirke i Odense, hvor vi fokuserer på udvikling af inviterende fællesskaber og inspirerer hinanden med vores erfaringer med Alpha. Læs mere her..

 

 

 

Du kan indbetale din gave, kollekt eller støttebeløb på:
Merkur Bank: Reg. nr:8401 , kontonr. 0001166299. Mærk venligst indbetalingen "gave".Nu kan du også støtte os via MobilePay. Kollekter og gaver modtages med tak på nr. 65355


 

 

Du kender mig i mit inderste og ved,
hvad jeg tænker og føler.
Du ved også, at det jeg har trang til
ikke altid er det, jeg trænger til.
Herre, vis mig den sande vej,
så jeg altid må leve i troen på dig
og på livet selv.

Helena Hauge, Roskilde Domkirke, Natkirkens "take away bøn"

 

 

Opfordring til Grønne kirker at Høstgudstjenesten eller Skabelsesgudstjeneste i nutidens billede, tænke klima med Højmessen som centrum.En prædiken med dagens tekst , med klimaet som omdrejningspunkt

 

 

Hvad er en Klima gudstjeneste.eller Skabelsesgudstjeneste og Høstgudstjeneste

Vores traditioner ,med mange år på bagsmækken og med,nutidens  øjne ,ser vi klimaet i forandring.En ny tanke, med indhold i forandring,ved at samle voksne og unge og børn til et fællesskab med øje for klimaet og omtanke.

 

Hvorfor Klima gudstjeneste.

 

At vi skal  elske vores næste som os selv,og tænke nært og globalt,og opretholder verden til glæde og gavn og til  fremtidens generationer.

 

Hvordan. tema:                                                                                                                       

Jord vand luft og ild

 

Børnekor( Fremtiden),jord vand  luft og ild sange hvor elementerne indgår

konfirmanderne et klima spil

Gruppelæsning af konfirmander jord vand luft og ild.

DN en fortælling  kort billede af den lokale natur.

Alterbrød, til nadveren.

Et klima måltid. fællesspisning.

Jord  Plante et træ (Luthers ord )

Vand papir både med klima budskaber

Luft    med balloner med klima budskaber

Ild      Vi tænder et lys for klimaet.

 

GRØN KIRKE SKABER LIV OG SYNLIGHED.

 

Mål  At skabe et nutidigt  billedet, til Høstgudstjenesten,Skabelsesgudstjeneste og klimagudstjeneste.

Kære Grøn Kirke

 

Jeg skriver til Jer i forlængelse af et foredrag jeg holdt for Rye og kirke Sonnerup kirker (Grøn Kirke) i forbindelse med en udendørs gudstjeneste.

Et foredrag hvor jeg kom bag om klimaet, vores klimaforandringer, det fremtidige danske vejr,  hvad vi gør ved klimaet og hvad vi kan gøre for at løse den kæmpe udfordring vi står overfor, med andre ord bæredygtighed.

Man kan læse mere her: https://www.facebook.com/209245652464271/photos/rpp.209245652464271/2174897522565731/?type=3&theater

 

Efterfølgende fik jeg en del positive tilkendegivelser både fra tilhørerne men også fra Birgit Svendsen præst i Rye og kirke Sonnerup kirker.

 

Jeg kom derfor til at tænke på at der måske var andre grønne kirker, der havde arrangementer af denne type, eller kunne tænkes at afholde et arrangement og derfor skriver jeg til Jer.

 

Foredraget er bygget op så det passer til Jeres arrangement, tilhører og nærområde. Det er i høj grad lagt an på fakta, men også hygge og humor, og så er jeg ikke tilhænger af en løftet pegefinger når man taler klima.

 

Foredraget varer ca. 1 1/2 time inklusiv spørgsmål undervejs og bagefter, og der kan sagtens indbygges kaffepause el.lign alt efter ønsker.

Som udgangspunkt er prisen  10 000,- kr. + kørsel (Sjælland 500, Fyn 1000, Jylland 1500).

Man kunne forestille sig at flere kirker/nabo kirker gik sammen både for at få fat i en større menighed, men selvfølgelig også for at dele udgiften.

Her var måske også en oplagt mulighed for at invitere kirker der endnu ikke er grønne med i et samarbejde 😊

 

Håber det har interesse og tøv ikke med at skrive hvis der er spørgsmål til indhold, pris osv.

 

Med venlig hilsen

 

Peter Tanev

Foredragsholder og Vejrvært

Himmelske Dage på Heden samler dansk kirkeliv i Kristi Himmelfartsdagene 30 maj til 2 juni i Herning! Godt 400 debatter, gudstjenester, koncerter og meget meget mere er allerede i programmet. Det Himmelske Show i Boxen bliver himmelsk, når 1500 gospelsangere, musikere, dansere og talere lørdag aften giver alt, hvad de har for alle deltagerne. 60 kirkesamfund og kirkelige organisationer, lokale frivillige fra Herning og omegn har gennem måneder – og år – arbejdet for, at Himmelske Dage på Heden bliver uforglemmeligt. Nu er det tid til at købe billet.
Du kan købe billet her.
 
Vi glæder os til at se jer på Himmelske Dage på Heden 30 maj til 2 juni 2019!

 

 

Verdensmålene på Himmelske Dage

Vær med til at sætte fokus på verdensmålene, når vi over tre dage fylder Biblioteket i Herning midt på hovedgaden med debatter, oplæg, musik, fællessang, film og underholdning i Verdensmålscafeens hyggelige rammer.

Debatterne stiller skarpt på nogle af FNs 17 Verdensmål og indledes med engagerende oplæg efterfulgt af samtaler med eksperter, kirkefolk, politikere og meningsdannere. Alle debatterne indledes med et engagerende oplæg på 11 minutter – svarende til de 11 år, vi har til at nå verdensmålene inden 2030. Læs mere.. 

 

Sidste frist gospelkoret på Himmelske Dage

Har du lyst til at synge i det store gospelkor til Det Himmelske Show i Jyske Bank Boxen, men endnu ikke er tilmeldt, så er det ved at være sidste chance. Tilmeldingen for gospelkoret lukker på onsdag den 1. maj.
Du kan købe din gospelkor billet ved at klikke her

 

 

Let´s GetTogether - Varm op til Det Himmelske Show!

Fællesskab, samvær og starten på en himmelsk aften er, hvad du kan vente, når der er GetTogether arrangement i forbindelse med ”Det Himmelske Show” i Jyske Bank Boxen lørdag d. 1 juni. Arrangementet foregår i området ved Jyske Bank Boxen´s store ankomstbygning.  
GetTogether er åben fra kl. 17.00-19.00 og vil, udover lækker musik, byde på et væld af muligheder for at hygge sig og indtage mad og drikke fra en af boderne. De musikalske lækkerier leveres af de fremstormende og meget dygtige live-bands GRAABLAA og AERA samt en DJ med sans for at skabe den helt rigtige stemning.  
 Gå ikke glip muligheden for at inviterer venner og familie med til denne festlige optakt til Det Himmelske Show! Læs mere..
 

 


Oplever kirkerne økumenisk vinter eller forår?

Af Mads Christoffersen, generalsekretær i Danske Kirkers Råd.

I midten af april tog en gruppe af præster og lægfolk fra Danmark på studietur til Kirkernes Verdensråds smukke slot Chateu de Bossey og videre til klosterfællesskabet Taizé. Det var en tur, der gav mange erkendelse og gensidig inspiration både mellem de danske deltagere og i mødet med det globale kirkelige fællesskab.Læs mere..


 

 


Den egyptiske biskop Thomas kommer til København

Biskop Thomas lever i den egyptiske
ørken, hvor mange ørkenfædre - og mødre - opholdt sig i sin tid.
Her lever han i fællesskab med andre det budskab, han
fik fra Gud, da han blev kaldet til at være biskop for den
ortodokse koptiske kirke.

Vi glæder os til at høre, hvad Biskop Thomas har på
hjerte og vil dele med os! Velkommen! Læs mere..


 

 


Offentlighedsteologi og kirkens rolle i det offentlige rum

Danske Kirkers Råd og Folkekirkens mellemkirkelige Råd var værter for et møde med repræsentanter fra kirkerne i Norden og Baltikum til drøftelser om kirkens rolle i det offentlige rum. Læs mere.. 

 

Det Økumeniske Studielegat uddeler støtte

Tyskland, Schweiz og Frankrig.
Det Økumeniske studielegat har uddelt årets legatportioner til 3 personer der rejser ud for at dygtiggøre sig i forbindelse med deres studie og arbejde.Læs mere..


  

 

 

 

 

Opdateret 06-07-2019

Copyright © 1999 [Mogens Buch]. Alle rettigheder forbeholdes.

Forsiden  Hvem er vi  Bestyrelsen  Vedtægter   Arrangementer  Nyheder  Kalundborg Provsti  Generalforsamling  Bestyrelsesreferarter

Kursuskalender   Kalender   Kalundborg Samvirkende Menighedspleje  Links  Regnskaber  Arkiv

Mail til Webmaster  Mogens Buch