Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti er en forening for samtlige menighedsråd i Kalundborg Provsti som omfatter Kalundborg Kommune. PT er der ca. 34 menighedsråd. 


Menighedsrådsforeningen virker i tilslutning til Landsforeningen af Menighedsråd. Foreningens formål er bl.a. at støtte medlemmerne i deres daglige arbejde: 

gennem kursusvirksomhed, debat og møder - at informere, dygtiggøre og hjælpe medlemmer af menighedsrådene i deres opgave for at styrke liv og vækst samt forvalte de kirkelige midler i 

menighedsrådet. Menighedsrådsforeningens formål er også at arbejde på, at styrke det kirkelige fællesskab menighedsrådene imellem. Endvidere at være bindeled til Landsforeningen.

Aktuelle fokusområder: 

• Menighedsrådets rolle som arbejdsgiver – Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation 

• Grøn Kirke 

• Kirkegårdenes udvikling i takt med ændring af begravelsesskikke og affolkning i landområderne

 

Kommende Arangementer

26 sep
Møde med vores 2 Provster
Dato 26.09.2023 19:00

Sdr. Asmindrup Kirke kl. 19.00.

Hellestrupvej 36 4390 Vipperød

læs mere....

 

28 sep
Torsdag : Kursus
28.09.2023 17:30 - 21:30

KURSUS
”Den gode budgetproces”- ban vejen for økonomistyring.
Torsdag, d. 28.sept.2023 kl. 17.30-21.30 i Svallerup Sognegård, Svallerup
Bygade 3A, 4400 Kalundborg

se invitation klik her

Læs nyhedder fra:

Image

Læs nyhedder fra:

Image

Læs nyhedder fra:

Image

Set & Sket i området

Image

Antal besøg:

Sognekort.

1. Klik på et sogn

2. Sognets hjemmeside vil lukke op

Image