Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti er en forening for samtlige menighedsråd i Kalundborg Provsti som omfatter Kalundborg Kommune. 

Menighedsrådsforeningen virker i tilslutning til Landsforeningen af Menighedsråd.

Foreningens formål er bl.a. at støtte medlemmerne i deres daglige arbejde ved:

gennem kursusvirksomhed, debat og møder at informere, dygtiggøre og hjælpe og medlemmer  af menighedsrådene i deres opgave for at styrke liv og vækst og forvalte de kirkelige midler rundt i provstiet samt være bindeled til Landsforeningen for at styrke det kirkelige fællesskab menighedsrådene imellem.

Aktuelle fokusområder:

  • • Menighedsrådets rolle som arbejdsgiver – Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation
  • • Grøn Kirke
  • • Kirkegårdenes udvikling i takt med ændring af begravelsesskikke og affolkning i landområderne.