Image
Læs op

Menighedsrådsforeningen Kalundborg Provsti er en forening for samtlige menighedsråd i Kalundborg Provsti som omfatter Kalundborg Kommune.  PT er der ca. 34 menighedsråd.

Menighedsrådsforeningen virker i tilslutning til Landsforeningen af Menighedsråd.

Foreningens formål er bl.a. at støtte medlemmerne i deres daglige arbejde:

gennem kursusvirksomhed, debat og møder -  at informere, dygtiggøre og hjælpe medlemmer  af menighedsrådene i deres opgave for at styrke liv og vækst samt forvalte de kirkelige midler i menighedsrådet. 

Menighedsrådsforeningens formål er også at  arbejde på, at styrke det kirkelige fællesskab menighedsrådene imellem. 

Endvidere at være bindeled til Landsforeningen.

Aktuelle fokusområder: 

  • • Menighedsrådets rolle som arbejdsgiver – Landsforeningen som arbejdsgiverorganisation
  • • Grøn Kirke
  • • Kirkegårdenes udvikling i takt med ændring af begravelsesskikke og affolkning i landområderne.

 

 

 

Læs op

Læs nyhedder fra:
Image
Læs nyhedder fra:
Image
Læs nyhedder fra:
Image
Læs op
This image for Image Layouts addon

Sognekort

klik på kortet og se Sognekort i stor format